Pre dopravcov


AMSBUS je otvorený systém pre dopravcov ČR, SR aj iných štátov, ktorí prevádzkujú pravidelnú osobnú dopravu. Dopravca  poskytuje prevádzkovateľovi prevádzkové podklady - cestovné poriadky, cenníky, prepravné poriadky, podmienky vrátenia, zľavy, čísla nástupišť a pod. Zmluvný vzťah dopravcu je iba s prevádzkovateľom, ktorý zabezpečuje vyúčtovanie podľa požiadaviek dopravcu (týždenné, dvojtýždenné, mesačné) vrátane odosielania tržieb na účet dopravcu. Dopravca má k dispozícii podrobné štatistické zostavy.

Všetky štatistické zostavy sú prístupné po zadaní prihlasovacieho mena a hesla.

K dispoziícii sú zostavy v tomto členení:

Podľa kódu dopravcu:

  1. mesačné rozúčtovanie tržieb podľa liniek a spojov na dni jazdy
  2. dekádne rozúčtovanie tržieb podľa liniek a spojov na dni jazdy
  3. štatistika opravných dokladov
  4. mesačný výpis elektronických cestovných lístkov vo formáte XML
  5. dekádny výpis elektronických cestovných lístkov vo formáte XML

Podľa IČO dopravcu:

  1. mesačný prehľad dopravných výkonov a predajov
  2. dekádny prehľad dopravných výkonov a predajov
  3. súbory transakcí  vo formáte XML
  4. súbory faktúr vo formáte PDFubory faktur ve formátu PDF