[CNW:Counter]

Novinky

e-ticket  AMSBUS

V súčasnosti ponúkajú  predaj elektronických cestovných lístkov takmer všetci českí a niektorí slovenskí dopravci.

AMSBUS - predpredajný systém pre autobusovú dopravu

AMSBUS je dlhodobo overený predpredajný, rezervačný a dispečerský systém pre autobusovú dopravu. Dopravcom umožňuje rozšíriť počet predpredajných miest, predajcom umožňuje rozšíriť ponuku a cestujúcim ponúka jednotný spôsob kupovania cestovných lístkov (samozrejmosťou je podpora predaja prostredníctvom Internetu). Dopravci a predajci uzatvárajú zmluvu iba s prevádzkovateľom systému a nie každý s každým. Rovnaký princíp platí aj pre finančné toky. Dopravca má neustály prehľad o predaných cestovných lístkoch vďaka dispečerskému riadeniu vrátane možnosti zmeny parametrov. Pre dopravcov aj predajcov sú denné výsledky predaja prístupné ve forme zostáv.                                                      Pre cestujúcich | Pre dopravcov | Pre predajcov

CARDS EXCHANGE - clearingový systém

Clearingové centrum rieši problémy spojené s používaním čipových kariet u iných subjektov (dopravcov) ako u emitenta kariet. Clearingové centrum zbiera transakcie použití kariet a následne určí, koľko ktorý dopravca prepravil cestujúcich na karty iných dopravcov a koľko teda má od ostatných dopravcov obdržať financií za prevedenú službu, poprípade koľko cestujúcích s jeho kartami prepravili iní dopravci a koľko má zaplatiť im. V konečnej podobe môže teda cestující vlastniaci čipovú kartu použíť tuto kartu u všetkých  dopravcov zapojených do clearingového systému. Samozrejmosťou je podpora finančného vyrovnania medzi dopravcami či už poskytovaním súhrnných dokladov, možností vydávania preúčtovacích dokladov menom jednotlivých dopravcov či zjednodušením finančných tokov. Clearingové centrum je nezávislé na dopravcoch aj na odbavovacích systémoch používaných dopravcami, podporuje najpoužívanejšie odbavovacie systémy  firiem Mikroelektronika Vysoké Mýto a Emtest Žilina.

BUSportál.sk - všetko o autobusovej doprave

BUSportál poskytuje informácie cestujúcim, dopravcom a všetkým, koho zaujíma "autobus" ako téma. Okrem širokého spektra pravidelných rubrík obsahuje množstvo užitočných odkazov. Od roku 2000 do 2003 bol český BUSportál pevádzkovaný v spolupráci s ČESMAD BOHEMIA a od roku 2003 ho vedie samostatná redakcia v ČSAD SVT Praha, s.r.o. Slovenská verzia Busportálu vznikla koncom roku 2005. BUSportál je zaujímavý aj  z hľadiska využitia ako reklamného média, vďaka špecializácii jeho čitateľov je možné  jeho využitie pri cielenej reklamnej kampani.


ADONIS - informačný systém pre dopravné spoločnosti

ADONIS je modulárny informačný systém určený predovšetkým pre stredne veľké a veľké dopravné firmy a firmy s opravárenskými a skladovými kapacitami. Svojim zákazníkom operatívne poskytuje informácie, ktoré sú potrebné pre efektívne riadenie firmy. Systém zaručuje pružnú reakciu na legislatívne zmeny a náväznosť na výstupy poskytované inými subjektami ako sú banky a spoločnosti obchodujúce s pohonnými hmotami. Modulárna architektúra umožňuje, pri zachovaní určitých minimálnych konfigurácií, vytvoriť informačný systém presne podľa požiadaviek zákazníka. Systém využívá integrovanú dátovú základňu a tak zaručuje jednoznačnosť a okamžitú dostupnosť všetkých poskytovaných informácií.