Novinky

Novi dopravci v systéme AMS:

- Autobusy Kavka a.s.
- TIGEREXPRESS.EU
- SAD Krupina
- Nikatrans

Pre predajcov

Zapojením do systému AMSBUS získa predajca možnosť predávať viac, ako 3000 pravidelných autobusových spojov všetkých významných autobusových dopravcov do štátov celej Európy Zmluvný vzťah je iba s prevádzkovateľom systému, ktorý taktiež zaisťuje týždenné vyúčtovanie a odosielanie tržieb dopravcom. Samozrejmosťou sú podrobné štatistické zostavy.

Prevádzkovateľ poskytuje predajcom všetku podporu, od doporučenia vhodnej techniky a zaistenia inštalácie programu, cez uživateľské zaškolenie až po službu hot-line po celú dobu prevádzky systému pre prípadné okamžité konzultácie.

Predpoklady nutné pre vstup do systému AMSBUS pre predajcov :

  • uzavrieť mandátnu zmluvu o dodávke služieb pri predpredaji cestovných lístkov AMSBUS s týmito možnosťami:
    • komerčná zmluva s dohodnutým mesačným paušálom a poplatkom za inštaláciu pracoviska a užívateľské vyškolenie, predajca v tomto prípade dostává dohodnutú províziu
    • nekomerčná zmlouva s nulovou výškou provízie a s nulovými vstupnými a mesačnými poplatkami (vhodné pre knihovne, informačné strediská)
  • technickými predpokladmi sú PC s pripojením na internet a schválená tlačiareň pre tlač formulárov cestovných lístkov
  • nový predajca po absolvování užívateľského školenia dostane užívateľské meno a heslo pre prístup k predajnému programu, na portál AMSBUS a ku štatistickým zostavám na internete
  • je nutné objednať formuláre cestovných lístkov, opravných dokladov a plánikov obsadenosti autobusov